Home arrow Actueel arrow Consultatie uitgebreid met patiëntgesprek

Consultatie uitgebreid met patiëntgesprek

Sandra van 14 heeft autisme. Ze heeft vooral last van aandacht- en concentratieproblemen en kan erg boos worden. Vooral haar ouders moeten het ontgelden. Bij GGZ Drenthe volgt ze een behandeling en ze krijgt medicijnen. Daardoor knapt ze enorm op en na verloop van tijd worden de behandelcontacten gestopt en het dossier gesloten. Maar dan komt de boosheid terug. Haar huisarts verwijst Sandra opnieuw naar GGZ Drenthe. Na overleg met de triageverpleegkundige blijkt echter, dat het om een medicatievraag gaat. In plaats van een nieuwe aanmelding kan Sandra met consultatie heel snel bij de verpleegkundig specialist terecht. Binnen een week zitten ze samen om tafel. Sandra’s ouders kunnen hun zorgen uiten en Sandra geeft toe dat ze de laatste tijd niet lekker in haar vel zit. Sandra’s medicatie wordt aangepast waardoor het langzaam weer beter met haar gaat. 

GGZ Drenthe Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KJP) heeft haar consultatie uitgebreid. Naast de mogelijkheid voor huisartsen en andere hulpverleners om advies van een deskundige van GGZ Drenthe te krijgen, is het nu ook mogelijk een patiëntgesprek bij GGZ Drenthe te plannen. Die uitbreiding is tot stand gekomen in samenwerking met gemeenten. Doel van de uitgebreide consultatiefunctie is mensen met specifieke vragen te helpen zonder (opnieuw) een behandeltraject in de specialistische ggz te starten. Anja Schoor, systeemtherapeut en werkzaam in het consultatieteam van GGZ Drenthe KJP, is blij met de mogelijkheid van uitgebreide consultatie: ‘Fijn dat we mensen snel kunnen helpen, zodat zij weer vooruit kunnen in hun leven.’

Samen in de keten
De consultatiefunctie van GGZ Drenthe KJP maakt specialistische expertise laagdrempelig beschikbaar voor huisartsen en andere eerstelijns hulpverleners. ‘We denken graag mee’, vertelt Anja. ‘Daarom zijn we consultatief bereikbaar en kunnen we actief betrokken worden bij casuïstiek door ketenpartners. Bij ingewikkelde casuïstiek sluiten we liefst vroegtijdig aan, zodat we gezamenlijk de hulp aan een gezin kunnen opstarten en voorbereid zijn op een eventueel vervolg. We willen onze expertise liever eerder inbrengen, zodat we zwaardere behandeltrajecten zoveel mogelijk kunnen voorkomen. Wij hebben bovendien een goed overzicht van de mogelijkheden in het sociale domein en kunnen daarmee een steun in de rug zijn voor eerstelijns werkers. Bijvoorbeeld ook tijdens huisbezoeken.’

Scholing
‘Het beste is als we problemen bij kinderen en jongeren vroegtijdig signaleren, zegt Anja. ‘Als we voorkomen dat problemen verergeren of uit de hand lopen, is een intensieve behandeling misschien niet nodig. En kunnen kinderen en jongeren zo normaal mogelijk opgroeien en zich ontwikkelen. Daarom gaan we andere jeugdhulpaanbieders trainen en voorlichting op scholen geven over geestelijke gezondheid. Zo willen we openheid over psychische problemen bevorderen en ervoor zorgen dat eventuele problemen in het beginstadium kunnen worden herkend en behandeld.’

Contact opnemen voor consultatie en advies