Home arrow Actueel arrow 'Ouders en kinderen snel weer vooruit helpen in hun leven'

'Ouders en kinderen snel weer vooruit helpen in hun leven'

Sandra van 14 heeft autisme. Ze heeft vooral last van aandacht- en concentratieproblemen en kan erg boos worden. Vooral haar ouders moeten het ontgelden. Bij GGZ Drenthe volgt ze een behandeling en ze krijgt medicijnen. Daardoor knapt ze enorm op en na verloop van tijd worden de behandelcontacten gestopt en het dossier gesloten. Maar dan komt de boosheid terug. Haar huisarts verwijst Sandra opnieuw naar GGZ Drenthe. Na overleg met de triageverpleegkundige blijkt echter, dat het om een medicatievraag gaat. In plaats van een nieuwe aanmelding kan Sandra met consultatie heel snel bij de verpleegkundig specialist terecht. Binnen een week zitten ze samen om tafel. Sandra’s ouders kunnen hun zorgen uiten en Sandra geeft toe dat ze de laatste tijd niet lekker in haar vel zit. Sandra’s medicatie wordt aangepast waardoor het langzaam weer beter met haar gaat.

Door de onlangs uitgebreide consultatiefunctie van GGZ Drenthe Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KJP) hebben ouders en kinderen een betere toegang tot hulp bij specifieke vragen, zonder (opnieuw) een behandeltraject in de specialistische GGZ te starten. Naast de mogelijkheid voor huisartsen en andere hulpverleners om advies van een deskundige van GGZ Drenthe te krijgen, biedt de uitgebreide consultatie namelijk de mogelijkheid een patiëntgesprek bij GGZ Drenthe te plannen. Deze uitbreiding is tot stand gekomen in samenwerking met gemeenten. Anja Schoor, systeemtherapeut en werkzaam in het consultatieteam van GGZ Drenthe KJP, is blij met de mogelijkheid van uitgebreide consultatie: ‘Fijn dat we mensen snel kunnen helpen, zodat zij weer vooruit kunnen in hun leven.’

Samen in de keten
De consultatiefunctie van GGZ Drenthe KJP maakt specialistische expertise laagdrempelig beschikbaar voor huisartsen en andere eerstelijns hulpverleners. ‘We denken graag mee’, vertelt Anja. ‘Daarom zijn we consultatief bereikbaar en kunnen we actief betrokken worden. Als het ingewikkeld is sluiten we liefst vroegtijdig aan, zodat we gezamenlijk de hulp aan een gezin kunnen opstarten en voorbereid zijn op een eventueel vervolg. Door eerder onze expertise in te brengen kunnen we zwaardere behandeltrajecten voorkomen. Wij hebben bovendien een goed overzicht van de mogelijkheden en kunnen daarmee een steun in de rug zijn voor eerstelijns werkers. Bijvoorbeeld ook tijdens huisbezoeken.’

Scholing
‘Het beste is dus als we problemen bij kinderen en jongeren vroegtijdig signaleren', zegt Anja. ‘Als we voorkomen dat problemen verergeren of uit de hand lopen, is een intensieve behandeling misschien niet nodig. En kunnen kinderen en jongeren zo normaal mogelijk opgroeien en zich ontwikkelen. Daarom gaan we andere jeugdhulpaanbieders trainen en voorlichting op scholen geven over geestelijke gezondheid. Zo willen we openheid over psychische problemen bevorderen en ervoor zorgen dat eventuele problemen in het beginstadium kunnen worden herkend en behandeld.’

Contact opnemen voor consultatie en advies