Home arrow Contact arrow Aanmelden

Aanmelden

Voor behandeling bij GGZ Drenthe Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KJP) is een verwijzing nodig van een deskundige in dienst van of namens de gemeente en/of een beschikking van uw gemeente. Ook kan de huisarts, of een Praktijkondersteuner Huisarts (POH-GGZ) namens de huisarts, jeugdarts, of medisch specialist verwijzen. De behandeling kan pas beginnen als KJP de beschikking van de gemeente heeft ontvangen.

Vanaf de aanmelding tot en met einde van de behandeling informeren we verwijzers over het verloop van de behandeling.

Voor vragen over verwijzingen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het Aanmeld- en Informatiecentrum van GGZ Drenthe: (0592) 74 14 00.


Voor verwijzers

Als verwijzer kunt u de patiënt bij voorkeur digitaal aanmelden via ZorgDomein. Na aanmelding ontvangt de patiënt zo snel mogelijk een uitnodiging voor een intake. Tijdens de intake worden de problemen in kaart gebracht en samen met de patiënt een behandelplan opgesteld. 

Voor vragen over behandelmogelijkheden, actuele wachttijden, intercollegiaal contact of
aanvragen voor consultatie kunt u tijdens kantoortijden (8.30 – 17.00 uur) bellen met het Aanmeldcentrum van GGZ Drenthe: (0592) 74 14 00.

Wij houden u met enige regelmaat op de hoogte van het verloop van de behandeling. Ook ontvangt u van ons een bericht als de behandeling is beëindigd. Daarin staat ook informatie of advies over een eventuele vervolgbehandeling en voorgeschreven medicatie (tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt).