Home arrow Ouders arrow In stappen geholpen

In stappen geholpen

Intake en diagnostiek

Het eerste gesprek bij GGZ Drenthe Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KJP) heet de intake. Tijdens de intake gaan we met u kennismaken en samen met het kind/de jongere en - zo mogelijk - de ouder(s)/verzorger(s) de zorgen en problemen in kaart brengen. Wij staan uitgebreid stil bij wat er aan de klachten vooraf ging en hoe de klachten zich hebben ontwikkeld. Daarbij kijken we ook naar de omgeving van het kind/de jongere. En hoe het gaat in het dagelijks leven, thuis, op school en met leeftijdgenoten. Vaak volgen op het eerste gesprek nog één of meer gesprekken om aanvullende informatie te verzamelen.

Onderzoek

Soms is het nodig een psychiatrisch of psychologisch onderzoek te doen. Dat gebeurt meestal door middel van gesprekken, observatie, vragenlijsten of opdrachten. De behandelaar legt uit wat er gaat gebeuren als hij of zij denkt dat nader onderzoek nodig is.

Vragenlijsten

Ouders en jongeren vanaf 12 jaren vragen we op verschillende momenten vóór en tijdens de behandeling vragenlijsten in te vullen. Zo kunnen we in kaart brengen hoe de behandeling verloopt.

De eerste keer dat dit gebeurt is voorafgaand aan de intake. Zo krijgen we een beeld van de situatie voordat de behandeling van start gaat. Ook tijdens en aan het eind van de behandeling vragen we een vragenlijst in te vullen. Op die manier volgen we de voortgang en het effect van de behandeling.

Behandelovereenkomst en behandeling

Nadat de gesprekken en onderzoeken zijn afgerond, wordt alle informatie verwerkt in een verslag. Het verslag wordt besproken in het multidisciplinair behandelteam van KJP. Het team bestaat uit verschillende deskundigen. Zij denken mee over wat de beste behandeling is voor het kind/de jongere. De behandelaar bespreekt de uitkomsten van dit overleg met u. Dit leidt tot een behandelovereenkomst. Daarna kan de behandeling beginnen. 

Tijdens de behandeling is er niet alleen aandacht voor problemen, maar ook voor kwaliteiten. Resultaat van de behandeling is dat de problemen verdwijnen, verminderen, of beter hanteerbaar worden in het dagelijks leven.

Toestemming

Bij kinderen jonger dan 12 jaar moeten de ouder(s)/verzorger(s) toestemming geven voor onderzoek en behandeling. Kinderen van 12 jaar en ouder moeten daar zelf ook mee instemmen. Kinderen van 16 jaar en ouder mogen zelf beslissen, zij hebben geen toestemming van hun ouder(s)/verzorger(s) nodig.