Home arrow Ouders arrow Kosten

Kosten

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar

Een verwijzing naar GGZ Drenthe Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KJP) kan verlopen via het sociale team van de gemeente waar je woont, Centrum voor Jeugd en Gezin, Schoolmaatschappelijk werk, de huisarts of jeugdarts, medisch specialist of (gezins)voogd.

Gemeente verantwoordelijk voor jeugdhulp
De verantwoordelijkheid voor alle jeugdhulp ligt bij de gemeenten. De gemeenten zorgen voor de financiering, kwaliteit en beschikbaarheid van hulp aan jongeren tot 18 jaar. De zorg zelf wordt geleverd door zorgorganisaties, waaronder KJP. Voordat we kunnen beginnen met de behandeling, moet de gemeente eerst toestemming geven. Dat gebeurt door middel van een beschikking, die wij voor u regelen. Als we de beschikking hebben ontvangen kunnen we starten met hulp.

De kosten van de behandeling van kinderen en jongeren tot 18 jaar worden door de gemeente betaald. Jongeren tot 18 jaar betalen geen eigen risico.

Voor jongeren boven de 18 jaar

Eigen risico
Zodra je 18 jaar wordt, loopt de financiering via je zorgverzekeraar. Je hebt vanaf dan voor een behandeling bij GGZ Drenthe KJP een geldige zorgverzekering nodig. Vanaf  de eerste dag van de maand ná je 18e verjaardag moet je het wettelijk eigen risico betalen, óf het door jou vrijwillig verhoogde eigen risico als je in behandeling bent bij GGZ Drenthe. Als je hierover vragen hebt, kun je het beste contact opnemen met je zorgverzekeraar.

Diagnose Behandeling Combinatie (DBC)
Nadat je door je verwijzer bent aangemeld bij GGZ Drenthe KJP word je bij ons ingeschreven. Op dat moment wordt jouw behandeling administratief gestart. Voordat je daadwerkelijk in contact komt met KJP is er al een aantal handelingen uitgevoerd voor je eerste afspraak. Dit kan onder andere zijn overleg en afstemming met je verwijzer, overleg en afstemming tussen hulpverleners van KJP, of advies over je behandeling. En er vinden administratieve handelingen plaats. Dit noemen we indirecte tijd binnen een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). Deze tijd brengen we in rekening bij je zorgverzekeraar. 
 
Heb je vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met je zorgverzekeraar.