Home arrow Ouders

Wat is er met mijn kind aan de hand?

Maakt u zich zorgen over uw kind omdat het zich anders gedraagt? Bijvoorbeeld omdat uw kind:

 • vaak klaagt over buikpijn of hoofdpijn
 • gepest wordt op school
 • zich vaak alleen voelt
 • heel druk, impulsief of beweeglijk is
 • vaak slaapproblemen heeft
 • vaak bang of verdrietig is
 • zich onbegrepen voelt
 • vaak somber is
 • schokkende ervaringen heeft meegemaakt, zoals het verlies van een dierbare, een ongeluk of geweld. 
 • moeite heeft met het omgaan met leeftijdsgenoten of in het gezin
 • problemen heeft op school
 • gedragsproblemen vertoont, zoals regels overtreden, liegen of agressief zijn
 • weinig zelfvertrouwen heeft
 • identiteitsproblemen of persoonlijkheidsproblemen heeft
 • stemmen hoort of dingen ziet die er niet zijn  
 • onverklaarbare lichamelijke klachten heeft

Misschien is er meer aan de hand! 

Er zijn veel verschillende psychische problemen, die op allerlei manieren tot uiting kunnen komen. Dat kan per kind verschillen. Psychische problemen kunnen het leven van een kind en een gezin behoorlijk op z’n kop zetten. Het is belangrijk hulp te zoeken, want meestal kan er een oplossing gevonden worden zodat het leven weer aangenamer wordt.
 
GGZ Drenthe Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KJP) kan helpen. Bij KJP werken deskundige en ervaren hulpverleners voor alle problemen waar kinderen en jongeren mee te maken kunnen krijgen.