Home arrow Ouders arrow Hoe betrekken we ouders bij de behandeling?

Hoe betrekken we ouders bij de behandeling?

Bij de behandeling van kinderen en jongeren zijn ouders van groot belang. Daarom hechten we bij GGZ Drenthe Kinder- en Jeugdpsychiatrie veel waarde aan goede samenwerking. We proberen (pleeg)ouder(s)/verzorgers/voogd zoveel mogelijk bij de behandeling te betrekken. U kent uw kind immers het beste en kunt ons helpen een zo goed mogelijk beeld van uw kind te krijgen. We proberen zo goed mogelijk uit te leggen wat er aan de hand is en hoe u het beste met de problematiek van uw kind kunt omgaan. In hoeverre dat kan en lukt, hangt mede af van wat het kind wil en van de leeftijd van het kind.

Als het nodig is, kunt u zelf ook een behandeling krijgen bij GGZ Drenthe. Soms gaat het hele gezin in behandeling bij GGZ Drenthe.  

Pubers

Bij kinderen tot 12 jaar betrekken we de ouder(s) altijd bij de behandeling. Voor ouders kan het lastig zijn om op een goede manier om te gaan met (de klachten van) hun kind. Wij vinden het belangrijk de ouder(s) hierin te ondersteunen. Bij jongeren tussen de 12 en 16 jaar spreken we in overleg met het kind af hoe de ouder(s) bij de behandeling worden betrokken. 

We zijn tot 16 jaar verplicht de ouders te informeren over de behandeling. Als ouders gescheiden zijn, moeten wij beide ouders informeren. Beide ouders moeten tot 16 jaar ook toestemming geven voor de behandeling (als zij het gezag hebben over het kind). 

Jongeren vanaf 16 jaar mogen zelf bepalen of de ouder(s) bij de behandeling worden betrokken en hierover worden geïnformeerd. Daarvoor moeten zij eerst toestemming geven.

Privacy 

Alles wat ouders/verzorgers en kinderen met een behandelaar bespreken, valt onder het beroepsgeheim. Zonder toestemming zal de behandelaar hierover aan derden geen informatie verstrekken.

De gegevens van het kind/de jongere worden strikt vertrouwelijk behandeld. Ze worden bewaard in een dossier, waarin het verloop van de behandeling wordt bijgehouden. Dossier worden alleen ingezien door hulpverleners die bij de behandeling zijn betrokken.

Ouders/verzorgers en kinderen van 12 jaar en ouder hebben recht op inzage in het dossier. Daarbij geldt dat als het kind het dossier wil inzien, ouders toestemming moeten geven voor het deel dat op hen betrekking heeft. Andersom geldt hetzelfde. Als ouders/verzorgers het dossier willen inzien, moet het kind van 12 jaar en ouder toestemming geven voor inzage in zijn of haar deel van het dossier.